Ririko Kinoshita đi công tác cùng anh nhân viên biến thái và cái kết