Địt cô bạn học từ thời cấp 3 Miku Aoyama sau buổi họp lớp