Thiên thần dao kéo Eimi Fukada kiếm thêm khi đi nghỉ mát