Mio Kuroki bị cánh công nhân hiếp tập thể vì không có tiền để trả lương