Không ngờ chị đồng nghiệp Ren Kitazawa lại dễ dãi như thế